Pressuposts generals 2021

Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears?

Finances Sector Públic

Si voleu consultar el text definitiu de la Llei de pressuposts per al 2021 que es va publicar al BOIB del dia 31 de desembre de 2020, premeu aquí.

Si voleu descarregar els Pressuposts del 2021, premeu aquí.

Presentació del Projecte dels pressuposts generals de 2021:Projecció PG2021 PARLAMENT.pdfProjecció PG2021 PARLAMENT.pdf