Pressuposts 2018: articulat de la llei, memòries, estat d'ingressos i despeses i d'altres Com i en què gasta e Govern de les Illes Balears?: et mostrem d'una forma clara com es distribueix el nostre pressupost, d'on vénen els ingressos i a què destinem les despeses

Presentació del Projecte dels pressuposts generals de 2018: RDP PG2018.pdfRDP PG2018

Si vol tenir els pressuposts del 2018 en el seu ordinador, premi aquí.