Pressuposts 2020

Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears?

Finances Sector Públic

Presentació del Projecte dels pressuposts generals de 2020: PG 2020 PIB Projecció.pdf RdP PG 2020 PIB Projecció.pdf

Si voleu descarregar els Pressuposts del 2020, premeu aquí.

Si voleu consultar el text definitiu de la Llei de pressuposts per al 2020 que es va publicar al BOIB del dia 31 de desembre de 2019, premeu aquí.