Normativa de la Direcció General  Salut Pública i Participació

NORMATIVA APLICABLE PER SERVEIS

Salut Ambiental

 Higiene de picines

 Aigua de consum humà

 Biocides

 Lleixius i detergents

 Substàncies i preparats químics

 Sanitat mortuòria

 Residus sanitaris

 Control de legionel·losi

 Activitats molestes

 Aigües residuals

 Aigües de bany

 Zoonosis no alimentàries

 Espais sense fum

 

Seguretat Alimentària i Nutrició

 Normativa

 

Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

 Vacunacions

 Registre de malalties rares de les Illes Balears

 Sida i ITS

 Salut sexual

 Salut i gènere

 

Espais sense fum

 Autonòmica

 Estatal

 Europea