Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES PÚBLICS

Novetat 24/maig/2021:


El Consell de Govern ha aprovat un increment del 0,9% de les retribucions bàsiques del personal al servei del sector públic, és a dir, els sous i els triennis, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021.Complement econòmic de la prestació d'una incapacitat temporal dels funcionaris de carrera. PDF