Resolució de la consellera d’Hisenda i Relaciones Exteriores de 6 de gener de 2022 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

taxes servei de joc 2019.pdftaxes servei de joc 2022

Enllaç directe a l'Agència Tributària de les Illes Balears pel pagament de les taxes:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx