Contacte                         

Correu electrònic: jocs@dgce.caib.es

Telèfon: 971 177 000