Empreses (MANTENIMENT)                            

 

EMPRESES FABRICANTS, OPERADORES DE MÀQUINES DE JOC, DISTRIBUÏDORES I COMERCIALITZADORES, DE SERVEIS TÈCNICS I PRESTADORES DE SERVEIS D’INTERCONNEXIÓ

EMPRESES TITULARS DE SALONS DE JOC

EMPRESES ORGANITZADORES I EXPLOTADORES D'APOSTES

EMPRESES DE CASINOS

LABORATORIS D'ASSAIG

BINGO