Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/03/2011

Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears

TREBALL \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 47, de 31 de març de 2011

Afectada per:

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext., de 30 de desembre de 2011

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016

Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa BOIB núm. 001, d'1 de gener de 2022

Versió consolidada (en procés d’actualització)

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document