Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/10/1990

Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOCAIB núm. 125, de 13 d'octubre de 1990

Afectat per:

Decret 8/1991, de 7 de febrer, sobre aplicació de la revisió de les retribucions del personal al servei de la CAIB BOCAIB núm. 24, de 21 de febrer de 1991

Decret 9/1995, de 9 de febrer, pel qual es regula, amb caràcter d'urgència, la incorporació a nòmina del personal transferit des d'altres administracions BOCAIB núm. 23, de 23 de febrer de 1995

Decret 71/1999, d'11 de juny, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de l'Administració de la CAIB BOCAIB núm. 80, de 22 de juny de 1999  

Decret 6/2001, de 26 de gener, pel qual s'incorpora a les retribucions dels empleats públics, el complement fixat al Decret 72/2000, de 14 d'abril, i es modifica l'article 3 del Decret 71/1999, d'11 de juny BOIB núm. 13 Ext., de 31 de gener de 2001

Decret 103/2012, de 21 de desembre, de modificació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 192, de 22 de desembre de 2012

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document