Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/12/1995

Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOCAIB núm. 160, de 26 de desembre de 1995

Afectat per:

Decret 26/1996, de 29 de febrer, pel qual es modifica l'article 14 del Decret 135/1995, de 12 de desembre, regulador de l'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 34 de 1996

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

 

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document