Torna

Formació

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA 2020ENS HEM VISTS OBLIGATS A CANCEL·LAR LES ACTIVITATS FORMATIVES PRESENCIALS QUE INDICAM, A CAUSA DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE PANDÈMIA. QUAN LA SITUACIÓ HO PERMETI, ES REPRENDRÀ LA FORMACIÓ. «Sistema de Prestacions i Subsidis del Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE)». Dates de realització: 20 i 21 de febrer.10h.Horari de 9.00 a 14.00h. Lloc. EBAPFinalitzat. Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP.


«Jornades Formatives per a secretaris/àries i interventors/es de l'Administració Local. L'Acció concertada i la contractació pública dels serveis socials». Març: 6 a Mallorca,13 a Menorca i 20 a Eivissa. 4h. Horari: de 9.00 a 13.00h. Cancel·lat. DG. de Planificació, Equipaments i Formació. Conselleria d'Afers Socials i Esports. L'Acció concertada


«Pensions no contributives III: Règim jurídic dels requisits per a la concessió i manteniment del dret».Data de realització:1-30 juny. En línia. Durada: 25 hores. Finalitzat. Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP.


«La intervenció social telemàtica per a professionals i equips dels serveis socials». Dates de realització: del 20 d'octubre al 16 de novembre. En línia. Durada 20h.1 sessió de zoom obligatòria d' 1'5 hores aprox. Finalitzat. Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP. 


«Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears». Dates de realització: Data: 25 de març 21 abril, juny 14 octubre. 3 Edicions. 5h.Horari de 9.00 a 14.00h. Lloc. EBAP. Aula 10Cancel·lat. Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP


«Normativa de les Illes Balears aplicable a l’àmbit dels serveis socials». Durada 5h. Horari de 9.00 a 14.00h. Lloc. EBAP. Aula 10. 2 Edicions.1ª Edició Finalitzada: 26 de febrer. Cancel·lat. per a la 2ª Edició: 21 d'octubre.  Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP


«Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies». Dates de realització: 28 d' abril, juny i setembre. 3 Edicions. 5h.Horari de 9.00 a 14.00h. Lloc. EBAP. Aula 10. Cancel·lat. Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP


«Diferències entre l’ Informe social, l’ Informe psicològic, i l’ Informe socioeducatiu des de l’Àmbit social». Dates de realització: 12 i 13 de maig. 10 hores. Horari: 9.00 a 14.00h. Lloc. EBAP. Aula 10. Cancel·lat. Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP.


«Escola de Primavera de Serveis Socials 2020» Cancel·ladaOBIA - DG de Planificació, Equipaments i Formació. Conselleria d'Afers Socials i Esports.


«Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears”. Dates de realització: 11 de novembre. 1 edició. 5h. Horari: 9.00 a 14.00h. Lloc. EBAP. Aula 10. Cancel·lat. Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP.


«Disseny de programes i avaluació de serveis». Dates de realització: setembre. 5h. Cancel·lat. Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP.


«Dinàmiques de grup en els processos d'intervenció social». Dates de realització: octubre. 2 edicions. Eivissa i Menorca. 20h. Cancel·lat. Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP.


«Instruments per a la valoració de les situacions de risc, desprotecció i desemparament en la infància i l’adolescència». DG d'Infància, Joventut i Famílies. Conselleria d'Afers Socials i Esports. Pendent.


Formació Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030


«Protecció de dades en Serveis Socials. Una guia per a professionals». Dates de realització: desembre. 30 hores. En línia. Finalitzat.

«PNL (Programació Neurolingüística) aplicada a la intervenció socioeducativa amb infants i joves». Dates de realització: 23, 24 i 25 de novembre. 22h. Horari: els dies 23 i 24 de 8.30-14.00h i de 15.00-17.00h. Dia 25 de 8.30-14.30h. Sala d'actes del CIFP-Son Llebre, carrer d'Inés Ribera, 8, 07141 Pla de Na Tesa. Cancel·lat.

Clicau el següent enllaç per a veure terminis d'inscripció

Pla de Formació Sectorial 2020. EBAP

- Primer termini d’inscripció: del 27 de gener al 5 de febrer.
- Segon termini d’inscripció: del 27 d'abril al 8 de maig.
- Tercer termini d’inscripció: del 20 al 31 de juliol.