Torna

Formació

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA 2022

-Curs: "Protocols d’Avaluació. L’avaluació centrada en polítiques de rendes i de serveis socials". Dates de realització: Pendents. 10h.Presencial a Mallorca. Videoconferència a Eivissa i Menorca. Pla de Formació Sectorial 2022. EBAP. Cancel·lat.


- Curs: "Famílies i diversitat". Dates de realització: 9-11 març. Durada: 20h.15h presencials a Mallorca i 5h en línia. Horari: 9h a 14h.Videoconferència a Eivissa i Menorca. Pla de Formació Sectorial 2022. EBAP. Finalitzat.-Taller: "Assessorament tècnic per dur a terme l'avaluació de serveis o prestacions de la cartera bàsica de serveis socials". (destinat a les persones participants al curs:" Protocols d'Avaluació...").Dates de realització: abril. Durada: 15h.Presencial a Mallorca. Videoconferència a Eivissa i Menorca. Pla de Formació Sectorial 2022. EBAP.Cancel·lat.-Curs: "Dinàmiques de grup en els processos d'intervenció social".1 Edició: Mallorca. Dates de realització: 6-9 de juny. Durada: 20h. 15h presencials i 5h en línia. Pla de Formació Sectorial 2022. EBAP. Termini d'inscripció:16- 29 de Maig.


- Curs: "Estratègies de Prevenció del Retard del Llenguatge en edats Primerenques". 1 Edició: Mallorca presencial, amb videoconferència a les Illes: Eivissa, Menorca i Formentera. Dates de realització: Novembre. Durada:15 hores. 40 places: 25 Mallorca i 5 per a cada una de la resta d'illes.Termini d'inscripció:16- 29 de Maig.-Taller: "Explotació de fitxers de microdades de les enquestes de l'INE". Durada 10h. Presencial a Mallorca. Dates de realització: del 27 al 29 abril. Horari: 9h a 13h. Pla de Formació Sectorial 2022. EBAP. Cancel·lat-Curs: "Tècniques d’anàlisi i planificació social". Dates de realització:maig. Durada: 20h.15h presencials a Mallorca i 5h en línia.Videoconferència a Eivissa i Menorca. Pla de Formació Sectorial 2022. EBAP.Cancel·lat

desc_IMG_20211021_161004.jpgdesc_IMG_20191202_134508.jpgdesc_Captura.JPGdesc_elearning-online-education-or-internet-encyclopedia-concept-open-and-picture-id1263424631.jpgdesc_Escola.jpgdesc_2019-04-04 12.17.44.jpgdesc_292433.pngdesc_291574.png

- El termini d’inscripció per a les activitats formatives del primer semestre del Pla de Formació Sectorial  de l’any 2022 és del 17 al 30 de gener. EBAP.

- OBERTURA DE TERMINI:16 -29 de Maig.Segona convocatòria per a les activitats formatives del segon semestre.EBAP.