Torna

Formació

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA 2021

-"Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears". Dates de realització: de dia 14 a 26 d'abril. 1Edició.10h.En línia, més una sessió zoom de 2 hores obligatòria (dates i horari de la sessió de zoom a determinar) Pla de Formació Sectorial 2021.EBAP. Finalitzat.


-"Introducció a les bones pràctiques del model Denver de tractament de nins amb TEA". Dates de realització: de 31 de maig fins dia 21 de juny. Durada: 15h. En línia. Pla de Formació Sectorial 2021. EBAP.Finalitzat.


-"L'interés superior del menor: la seva aplicació en la intervenció en justícia juvenil i protecció de menors". Dates de realització: del 24 de maig fins dia 21 de juny. Durada: 20h. En línia. Pla de Formació Sectorial 2021. EBAP.Finalitzat.


- Taller: Nova aplicació informàtica Historia Social Integrada (HSI) i mòdul per registrar el treball comunitari. Dates de realització: 7 de setembre de 15.00h a 20.00h. Durada:5h.Presencial. Aula:12. EBAP. Pla de Formació Sectorial 2021.Finalitzat.


-"Normativa de les Illes Balears aplicable a l’àmbit dels serveis socials". Durada 5h.1 Edició. Presencial a Mallorca amb videoconferència a Eivissa i Menorca. Dates de realització:Finalizat. Pla de Formació Sectorial 2021. EBAP- Mallorca, Eivissa i Menorca.


-"L'interés superior del menor: la seva aplicació en la intervenció en justícia juvenil i protecció de menors". Dates previstes de realització: 17,18 i 19 de novembre. De 8.00h a 16.00h, el primer dia, i de 8.00h a 15.00h, els dos darrers. Durada:22h.Presencial. Pla de Formació INAP 2021-Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Termini d'inscripció: 8 a 12 de novembre 2021.   Cancel·lat.


-"Protecció de dades personals i la seva aplicació a l'atenció a la ciutadania".Dates de realització: de dia 2 a 19 de novembre. Durada:14h.En línia. Pla de Formació Sectorial 2021.EBAP. Finalitzat.

desc_292433.pngdesc_291574.png

desc_Logotipo_de_la_Dirección_General_de_Servicios_para_las_Familias_y_la_Infancia.png


- El termini d’inscripció per a les activitats formatives del primer semestre del Pla de Formació Sectorial  de l’any 2021 és del 15 al 24 de febrer.EBAP.

- El termini d’inscripció  per a les activitats formatives del segons semestre del Pla de Formació Sectorial de l’any 2021 és del 17 al 31 de maig.EBAP.