Torna

FONS SOCIAL

Llista de normatives

 

- Decret 128/2002, de 18 d'octubre, pel qual es regula el sistema de prestacions d'acció social a favor del personal docent no universitari de les Illes Balears. PDF

- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 22 d'octubre de 2002, per la qual es fa públic el procediment necessari per a l'aplicació del Decret 128/2002, de 18 d'octubre de 2002, regulador del sistema de prestacions d'acció social a favor del personal docent no universitari de les Illes Balears. PDF