Torna

FONS SOCIAL

Contacte amb la secció

 

Direcció General de Personal Docent:


C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors
(Polígon de Son Fuster, 1a planta) - 07009 Palma


Telèfon 971 17 78 55

(fonssocial@dgpdocen.caib.es)