IniciFinances del sector públic

Finances del sector públic

 CATALÀ\CASTELLANO

 

 

Tornar Deute SEC per habitantlinea

 

Dades de deute SEC per habitant calculat segons el PDE (protocol de dèficit excessiu):

Any 

Habitants1 (milions) 

Deute viu2 (miles d'euros)

Deute per habitant 

2000

845.630

509.213

602,17

2001

878.627

516.197

587,5

2002

916.968

654.092

713,32

2003

947.361

857.977

905,65

2004

955.045

950.271

995

2005

983.131

1.588.942

1.616,21

2006

1.001.062

1.635.320

1.633,59

2007

1.030.650

1.798.310

1.744,83

2008

1.072.844

2.696.479

2.513,39

2009

1.095.426

3.571.338

3.260,23

2010

1.106.049

4.458.312

4.030,84

2011

1.113.114

4.774.061

4.288,92

2012

1.119.439

6.130.268

5.476,2

2013

1.111.674

6.883.848

6.192,33

2014

1.103.442

7.798.400

7.067,34

2015

1.104.479

8.330.152

7.542,16

2016

1.107.220

8.571.928

7.741,85

2017

1.115.999

8.816.348

7.899,96

2018

1.128.908

8.720.560

7.724,77

2019

1.149.460

8.863.096

7.710,66Deute per habitant.xlsx Fulla de Càlcul 
Deute per habitant.csv Arxiu de text

1 Dades de població segons l'Institut Nacional d'Estadística  (INE)

2 Dades de deute segons la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni del Govern de les Illes Balears i el Banc d'Espanya.