Torna

Processos d'estabilització

PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ

a

Processos d'estabilització d'acord amb la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública:


 


Concurs excepcional de mèrits (Illes Balears)

- El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 de novembre (a les 09:00h) fins al 21 de desembre de 2022 (a les 23:59h):

<<<Accés a la web>>>


Concurs oposició extraordinari (Illes Balears)

- El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 30 de gener de 2023, ambdós inclosos:

<<<Accés a la web>>>

- La participació en el concurs-oposició extraordinari és condició necessària als efectes del que estableix l'article 2.6 de la llei 20/2021.