Torna

Processos d'estabilització

PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ

a

Processos d'estabilització d'acord amb la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública:


 


Concurs excepcional de mèrits (Illes Balears)

- Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions  (14/03/2023):

<<<Accés a la web>>>


Concurs oposició extraordinari (Illes Balears)

- Modificació de les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclososes (09/03/2023):

<<<Accés a la web>>>

- La participació en el concurs-oposició extraordinari és condició necessària als efectes del que estableix l'article 2.6 de la llei 20/2021.