Projectes d'investigació

El Centre d'Interpretació es Amunts col·laborava en el Projecte Concorda amb l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), un centre mixt d'investigació en què participen la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

L'IMEDEA té en marxa el projecte Concorda, amb l'objectiu d'estudiar i analitzar la contribució de nutrients, contaminants remots i metalls traça per deposició atmosfèrica i biòtica al Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera.

Aquests metalls traça i nutrients que provenen de l'atmosfera poden tenir un paper favorable en els ecosistemes i representar un paper essencial per al seu funcionament biològic. Tanmateix, no totes les aportacions d'aerosols estimulen la productivitat biològica, ja que el coure, per exemple, en concentracions elevades pot exercir un efecte contaminant.

La caracterització d'aquests aerosols és una passa important, ja que aporta informació sobre l'origen, la supervivència en el medi marí i la presència de microorganismes patògens que poden afectar l'arxipèlag de Cabrera.

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

El Centre d'Interpretació es Amunts col·laborava en aquest projecte d'investigació mitjançant el manteniment, al terrat del centre, d'un captador d'aerosols amb l'objectiu d'obtenir partícules en suspensió en immissió (aerosols secs) i un altre captador per obtenir les partícules associaces a les condicions de pluja (aerosols humits).

L'11 de desembre de 2012 la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy os Sciences of the United States of America) va publicar els primers resultats del projecte d'investigació, els quals evidencien l'efecte negatiu del cuore present als aerosols sobre el fitoplàncton marí.

Aquest és l'enllaç de la notícia: http://www.imedea.uib.es/noticias.php?nid=MTIzNw

Per a més informació sobre el projecte Concorda, clicau en l'enllaç següent: http://imedea.uib-csic.es/proyecto/concorda/index.php?op_menu=proyecto_aerosol