Torna

CENTRE D'INTERPRETACIÓ ES AMUNTS D'EIVISSA

Paisatge

Aquesta regió ofereix un paisatge ple de singularitats, amb una gran diversitat ambiental que n'afavoreixen la riquesa biològica: illots, penya-segats calcaris, relleus i formacions càrstiques, boscos, cales, barrancs torrencials, etc.

LITORALEl litoral dels Amunts comença a cala Salada i continua amb cales, platges i penya-segats espectaculars fins a arribar a la cala de Sant Vicent. Si ens hi submergim descobrirem sòls rocosos alternats amb sòls arenosos, on podem trobar les praderies de Posidonia oceanica -una fanerògama endèmica de la Mediterrània amb un important paper ecològic en l'entorn-, la Cymodocea nodosa i les comunitats de coral·ligen i d'algues fotòfiles.

En aquest paisatge litoral podem descobrir un rosari d'illots: la illeta de Cala Salada, ses Margalides, l'illa Murada, l'illa d'Encalders, sa Guardiola, s'Escullat, on viuen comunitats vegetals i espècies animals de gran interès científic i ecològic.

PAISATGE DELS PENYA-SEGATS MARINS

Els paisatges dels penya-segats marins compostos per ses Balandres, cala d'en Sardina, Albarca, Rubió, s'Àguila i na Xemena alberguen també comunitats florístiques i faunístiques d'elevat valor ecològic. Hi conviuen espècies i comunitats vegetals endèmiques, amb colònies d'aus marines, com el virot (Puffinus mauretanicus), i els rapinyaires, com el falcó peregrí i el falcó marí.

MEDI FORESTAL

El medi forestal presenta un estrat arbustiu de romaní i cepell amb una coberta arbòria de pi blanc, i a les valls, on tradicionalment l'home ha dut a terme l'activitat agrícola, cultiu de cereals, llegums i arbres com garrovers, ametllers, figueres, parres i albercoquers. Hi destaquen els espais rurals del pla de Sant Gelabert, el pla de Corona i el pla d'Albarca.

Encara perdura la varietat d'espècies i de sistemes de cultius tradicionals que s'abasteixen del naixement de les aigües des Broll. Aquestos usos han evolucionat donant lloc a noves oportunitats, com la viticultura, l'elaboració d'oli d'oliva o els cultius d'espècies aromàtiques.

PAISSATGE DE L'AIGUAPel que fa al paisatge de l'aigua, es Amunts recullen les precipitacions més abundants d'Eivissa. La naturalesa calcària dels pujols, els pins, les marjades i els conreus contribueixen que l'aigua s'infiltri lentament cap els aqüífers que nodreixen els pous i les fonts.

El pla d'Albarca i el pla de Corona, amb formes més o menys arrodonides i coberts d'argila rogenca impermeable, actuen com a zones d'acumulació d'aigua. La xarxa de torrents és densa: en aquesta regió neixen el riu de Santa Eulària i els torrents de Fruitera, Buscastell, sa Cala, Balansat, Benirràs i Xarraca, entre d'altres.