Des de la 7a sessió de dia 1 de juny de 2020 les actes són en format VIDEOACTA (on les persones assistents telemàtica i presencialment són coneixedores i hi estan d'acord).

Des d'aquesta 7a sessió les actes es remeten a totes les persones membres del Ple (titulars i suplents) en temps i forma mitjançant l'enviament d'un enllaç (aplicació WEBEX)  que permet visualitzar i descarregar l'acta en format vídeo i que especifica la caducitat de l'enllaç en 7 dies.

En casos puntuals on no s'ha pogut procedir a l'enregistrament o no s'ha descarregat la videoacta abans de la caducitat de l'enllaç, l'acta es continuarà fent en format paper.

En cas de ser membre del Ple del Consell d'LGTBI i voler accedir a alguna videoacta, pots contactar amb la Secretaria al telèfon 971 177 162 o al correu electrònic: consell-lgtbi@dgcg.caib.es