Any 2017: dues sessions ordinàries

Sessió constitutiva del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 22 de maig de 2017 al Consolat de Mar amb l'assistència de la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Notícia de la sessió constitutiva

Segona sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 16 de novembre de 2017 a l'aula 10 de l'EBAP de Palma (mitjançant videocoferència amb Eivissa i Formentera).

Aprovat del Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere 2017-2019

Any 2018: dues sessions ordinàries

Tercera sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 2 de juliol de 2018 a l'aula 10 de l'EBAP de Palma (mitjançant videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera).

Nota informativa de la tercera sessió

Quarta sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears celebrada dia 14 de novembre de 2018 a l'aula 10 de l'EBAP de Palma (mitjançant videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera).

Nota informativa de la quarta sessió

Any 2019: dues sessions ordinàries

Cinquena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 28 de març de 2019 al Consolat de Mar amb l'assistència de la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Nota informativa de la cinquena sessió

Sisena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 11 de desembre de 2019 a l'aula 10 de l'EBAP de Palma (mitjançant videoconferència amb Menorca, Eivissa i Formentera).

Nota informativa de la sisena sessió

Any 2020: 1 sessió ordinària

Setena sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 1 de juny de 2020 de manera virtual, mitjançant la Plataforma Zoom, arran de l'estat d'alarma provocat per la crisi sanitària per COVID-19.

Nota informativa de la setena sessió