Torna

Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys

Prova lliure de batxillerat 2024 per a persones majors de 20 anys

Darrera actualització: 4 d'abril de 2024
Calendari de la prova lliure per a l'obtenció del títol de Batxiller per a persones majors de 20 anys 2024 NOU


ATENCIÓ: Aclariment inscripció prova lliure Batxillerat 
En relació a la tramitació de participació i als requisits de signatura telemàtica del tràmit:

1. En el cas de fer el tràmit telemàticament des d'un telèfon mòbil: És necessari instal·lar "Cliente móvil firma": ANDROID | IOS
I es podrà signar en els següents casos :
1.1 Si teniu DNIe 3.0 (amb coneixement del pin) (https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/)
1.2 Si teniu un certificat de signatura instal·lat al mòbil
1.2.1 Demanar certificat electrònic: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/certificado-con-dispositivo-movil

2. En el cas de fer el tràmit des d'un ordinador: Requisits: Autofirma i certificat de signatura instal·lat a l'ordinador o DNIe (amb lector)

3. Finalment, en cas que la tramitació telemàtica no sigui possible, podeu fer la tramitació presencial (registre)

 
Normativa:
 

La finalitat d'aquesta prova lliure és facilitar l'accés de les persones majors de 20 anys al títol de batxillerat.

 

Els punts més importants són els següents:

Inscripció: El termini d'inscripció serà del 14 de febrer al 28 de febrer de 2024, ambdós inclosos. 

Calendari: La prova tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 d'abril de 2024.

Lloc de realització de la prova:

  • A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de la Fontsanta,12, 07005 Palma; telèfon 971 77 02 67).
  • A Menorca: IES Maria dels Àngels Cardona (av. Ronda Balears s/n 07760 Ciutadella; telèfon 971 38 01 66).
  • A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa (av. d’Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51).

Requisits de participació:

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a) Tenir, com a mínim, vint anys el dia que es faci el primer exercici de la

prova.

b) Ser resident a les Illes Balears.

c) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria

o equivalent a efectes acadèmics, o de l’homologació d’aquest títol.

d) No estar en possessió del títol de batxiller regulat a l’article 37 de la Llei

Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o qualsevol altre títol declarat

equivalent o homologat a tots els efectes.

e) No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en qualsevol de les modalitats o règims.

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783