Torna

Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys

 

Els alumnes que tenen un títol de tècnic de formació professional o dels estudis professionals de música i dansa només hauran de superar la primera part de la prova per obtenir el títol de batxiller.

Estructura de la prova lliure de batxilerat per a majors de 20 anys