Torna

Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys

Prova lliure de batxillerat

 Els continguts dels exercicis han de tenir com a referents els annexos 1 i 2 del Decret   35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes  Balears

Matèries ordenades alfabèticament

 Arts escèniques  Biologia
 Cultura audiovisual II  Dibuix tècnic II
 Disseny  Economia de l'empresa
 Física  Fonaments de l'art
 Geografia  Geologia
 Grec II  Història de la Filosofia
 Història de l'art  Història d'Espanya
 LLatí II  Llengua castellana i literatura II
 Llengua catalana i literatura II  Llengua estrangera (Anglès II)
 Matematiques aplicades a les ciències socials II  Matematiques II
 Química