Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Nous models d'impresos de la modificació de la Llei 7/2013 amb la Llei 2/2020


Arran de la publicació de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (models provisionals pendents d'aprovació definitiva).


Activitats permanents

Impresos en ODT

 

Declaració responsable inici d'activitat innòcua 

DRIA rev innòcua_1.odtDRIA rev innòcua_1.odt

Declaració responsable inici d'activitat major o menor

DRIA rev major_menor_1.odtDRIA rev major_menor_1.odt

Declaració responsable modificació d'activitat major o menor

DRIA rev modificacions_1.odtDRIA rev modificacions_1.odt

Declaració responsable inici d'activitat major o menor sense modificar ni alterar les instal·lacions

DRIA rev sense instal_1.odtDRIA rev sense instal_1.odt

Certificació de tècnic per presentar amb el DRIA

Rev Certificat tècnic_1.odtRev Certificat tècnic_1.odt

Impresos en PDF

Declaració responsable inici d'activitat innòcua

DRIA rev innòcua_1.pdfDRIA rev innòcua_1.pdf

Declaració responsable inici d'activitat major o menor

DRIA rev major_menor_1.pdfDRIA rev major_menor_1.pdf

Declaració responsable modificació d'activitat major o menor

DRIA rev modificacions_1.pdfDRIA rev modificacions_1.pdf

Declaració responsable inici d'activitat major o menor sense modificar ni alterar les instal·lacions

DRIA rev sense instal_1.pdfDRIA rev sense instal_1.pdf

Certificació de tècnic per presentar amb el DRIA

Rev Certificat tècnic_1.pdfRev Certificat tècnic_1.pdf