Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

La Comissió Tècnica d’Activitats de les Illes Balears (CTAIB) és l’òrgan consultiu d’estudi, de coordinació i d’assessorament de les administracions autonòmica, insular i local en matèria d'activitats, adscrit a la comunitat autònoma de les Illes Balears a través de la conselleria competent en matèria d’activitats classificades i espectacles públics.

La CTAIB es troba regulada a l'art 34 de la Llei 7/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears i al Decret 18/2021, de 29 de març, regulador de l’organització i funcionament de la Comissió Tècnica d’Activitats de les Illes Balears.

Decret CTAIB cat.pdfDecret CTAIB cat.pdf