Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Tornar al llistat de notícies

20/05/2020

Aprovat el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents

Aprovat el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitateconòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les IllesBalears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 , modifica de manera important la Llei 7/2013