Campanya estadística per la recollida d'informació d'activitats itinerants.

 

Segons la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, les activitats itinerants són les d’entreteniment i oci que es fan mitjançant instal·lacions tècniques, aparells, atraccions, circs o similars, que són permanents en el temps però itinerants en l’espai i que s’ubiquen a diferents emplaçaments, amb una provisionalitat en cadascun d’aquests inferior a tres mesos.

 

Les activitats itinerants es divideixen en majors i menors. Les activitats itinerants majors són les que tenen elements amb moviment que desplacen als usuaris de l’atracció mitjançant aportació d’energia externa a la mateixa persona usuària. També ho son les activitats circenses. Les activitats itinerants menors són les activitats itinerants que no són majors.

Es tracta d’una campanya regulada a l’art. 94 punt 2a) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears:

 

L’objectiu d’aquesta campanya estadística és recollir informació real per fer un seguiment de l’aplicació de la Llei 7/2013 en el que fa referència a les activitats itinerants

 

 

Campanya estadística 2016.pdfCampanya estadística 2016.pdf