Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Procedimientos / servicios

Usted buscó

1297 Procedimientos / servicios disponibles, ver 10 20 50 por página.
 • Registro y publicaciones Inscripció dels Estatuts Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció dels Estatuts Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció del nomenament provisional de membres de l'òrgan de govern o representants realitzat pel protectorat Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció del nomenament provisional de membres de l'òrgan de govern o representants realitzat pel protectorat Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció d'interposició d'acció de responsabilitat o de la resolució judicial Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció d'interposició d'acció de responsabilitat o de la resolució judicial Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de la resolució judicial autoritzant la intervenció temporal Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció de la resolució judicial autoritzant la intervenció temporal Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de l'establiment en el territori de les Illes Balears d'una delegació extranjera Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció de l'establiment en el territori de les Illes Balears d'una delegació extranjera Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Comunicació de les alineacions, gravàmens de béns no dotacionals Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Comunicació de les alineacions, gravàmens de béns no dotacionals Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Legalització de llibre diari, llibre d'interventaris, llibre de comptes anuals o llibre d'actes de les reunions del patronat Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Legalització de llibre diari, llibre d'interventaris, llibre de comptes anuals o llibre d'actes de les reunions del patronat Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció Delegació Fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Cancel·lació d'una fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Presentació del pla d'actuació d'una fundació amb Protectorat a la Conselleria de Presidència Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Extinció d'una delegació autonòmica d'una Fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Desistiment de sol·licitud d'inscripció en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Extinció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Expedició de certificat de dades registrals Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Expedició de certificat de dades registrals Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Confrontació de documents Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Confrontació de documents Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Dipòsit de documentació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Dipòsit de documentació Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Procedimiento de acceso y gestión de la lista de espera del servicio de vivienda supervisada para personas con discapacidad por salud mental grave Servicio de Atención a la Discapacidad

  Trámite : Solicitud de acceso al servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental grave Desde el 19/06/2019 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Procedimiento de acceso y gestión de la lista de espera del servicio de ayudas técnicas y apoyo tecnológico para la promoción de la autonomía personal Servicio de Atención a la Discapacidad

  Trámite : Solicitud de acceso al servicio de ayudas técnicas y apoyo tecnológico para la promoción de la autonomía personal Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Procedimiento de acceso y gestión de la lista de espera del servicio de acompañamiento para personas con discapacidad por sordoceguera Servicio de Atención a la Discapacidad

  Trámite : Solicitud de acceso al servicio de acompañamiento para personas con discapacidad por sordoceguera Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Procedimiento de acceso y gestión de la lista de espera del servicio de acompañamiento para personas con discapacidad física grave y necesidad de apoyo extenso Servicio de Atención a la Discapacidad

  Trámite : Solicitud de acceso al servicio de acompañamiento para personas con discapacidad física grave y necesidad de apoyo extenso. Desde el 19/06/2019 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Procedimiento de acceso y gestión de la lista de espera del servicio de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental vinculado a adicciones Servicio de Atención a la Discapacidad

  Trámite : Solicitud de acceso al servicio de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental vinculado a adicciones Desde el 19/06/2019 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Procedimiento de acceso y gestión de la lista de espera de la red de recursos sociales para personas con diagnóstico de salud mental y necesidad de apoyo extenso en Menorca. Servicio de Atención a la Discapacidad

  Trámite : Solicitud de acceso a la red de recursos sociales para personas con diagnóstico de salud mental y necesidad de apoyo extenso en Menorca. Desde el 19/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de creació d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Obertura de full registral d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripició de la modificació dels Estatus d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud d'Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud d'inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció d'extinció d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud d'inscripció d'extinció d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud de Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud d'expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Nota informativa de dades registrals d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud de Nota informativa de dades registrals d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Confrontació de documents d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud de Confrontació de documents d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Dipòsit de documentació d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud de dipòsit de documentació d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Extinció d'apoderaments generals fundacions Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud Extinció d'apoderaments generals fundacions Desde el 21/06/2019 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Anticipo ordinario a favor del personal funcionario de carrera y del personal laboral fijo de l'àmbit del Serveis Generals CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS) Servicio de Gestión de Personal Laboral y Acción Social

  Trámite : Solicitud de anticipo ordinario Desde el 07/08/2019 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Anticipo extraordinario a favor del personal funcionario de carrera y del personal laboral fijo del ámbito de los servicios generales de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS). Servicio de Gestión de Personal Laboral y Acción Social

  Trámite : Solicitud de anticipo extraordinario Desde el 07/08/2019 Abierto

 • Infracciones y sanciones Expedientes sancionadores en materia de Consumo Secretaría General

  Trámite : Expedientes sancionadores en materia de Consumo Desde el 13/01/2020 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears Dirección General de Cultura:

  Trámite : Presentació de sol·licituds Desde el 05/09/2019 Hasta el 14/10/2019. Cerrado

 • Acreditaciones, Homologaciones y Titulaciones Tramitación telemática de las titulaciones profesionales nauticopesqueras Servicio de Ordenación Pesquera

  Trámite : Tramitació telemàtica de targetes professionals nauticopesqueres Desde el 12/09/2019 Abierto

 • Autorizaciones, licencias y concesiones Comunicació de la recol·lecció de Posidònia morta per a usos tradicionals i amb mètodes manuals Servicio de Protección de Especies

  Trámite : Comunicación de la recolección de Posidonia muerta para usos tradicionales y mediante métodos manuales Desde el 13/09/2019 Abierto

 • Autorizaciones, licencias y concesiones Acreditación de Hospitales Servicio de Evaluación, Acreditación y Inspección

  Trámite : Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, re Desde el 17/09/2019 Abierto

 • Otros Programa "Acciones de sensibilización para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia machista en los centros educativos. Año 2019" Dirección General de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa

  Trámite : Solicitud de participación a la convocatoria del programa "Acciones de sensibilización para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia machista en los centros educativos. Año 2019" Desde el 18/09/2019 Hasta el 18/10/2019. Cerrado

 • Otros Prácticums en centros educativos de alumnos que cursan estudios oficiales en la UIB. Curso académico 2019 - 2020 Dirección General de Política Universitaria e Investigación

  Trámite : Solicitud Desde el 20/09/2019 Abierto

 • Otros Contrato menor "Full de ruta de les Illes Balears 2020-2023" Dirección General de Participación, Transparencia y Voluntariado

  Trámite : Contrato menor del estudio técnico para elaborar la "Full de ruta de les Illes Balears 2020-2023" Desde el 14/10/2019 Hasta el 29/10/2019. Cerrado

 • Reclamaciones, Denuncias y Quejas Gestión de las denuncias de hechos y de actividades relacionadas con el sector energético. Dirección General de Energía y Cambio Climático

  Trámite : Acuerdo de inicio. Desde el 04/03/2020 Abierto