Torna

Vacunacions

VACUNACIONS

vacunas.jpgSetmana mundial de la immunització 2019. 24-30 d’abril

La vacunació de la població constitueix una de les intervencions en salut pública que ha produït i produeix un major benefici a la humanitat. Gràcies a les vacunes s’han controlat malalties infeccioses que en altre temps causaren moltes morts.
La majoria de vacunes van més enllà de la protecció individual de les persones vacunades, ja que també tenen un efecte protector col·lectiu sobre persones no vacunades. Enguany, el lema de l’Organització Mundial de la Salut per a la Setmana mundial de la immunització en destaca aquest aspecte: Protegits col·lectivament: les vacunes funcionen!

Podeu trobar més informació als webs:


 INFORMACIÓ DESTACADA

VACUNACIÓ ENFRONT AL MENINGOCOC

Professionals

go.gif Condicions d’ús de la vacuna enfront a la malaltia meningocòccica per serogrup B. Actualització 2019 [maig 2019]

go.gif Recomanacions de vacunació enfront de la malaltia meningocòccica invasiva [abril 2019]

go.gif Nota informativa de la Direcció General de Salut Pública i Participació en relació a la inclusió de la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent en el calendari de vacunació infantil de les Illes Balears [abril 2019]

Ciutadans

go.gif Nota informativa sobre la vacunació enfront al Meningococ [abril 2019]

go.gif Preguntes i respostes sobre la vacunació enfront de la meningitis

go.gif Vacunació en grups de risc de totes les edats i en determinades situacions [octubre 2018]
lazo_pdf.gif Cribratge i recomanacions de vacunació enfront de la rubèola en persones adultes (Abril 2019)
go.gif Seguretat de la vacunació durant la lactància
MMWR. Recommendations and Reports. May 7, 2010 / 59(RR03);1-12.

 ENLLAÇOS RELACIONATS
Servei d'Epidemiologia
Sistemes d'informació sanitària. Conselleria de Salut
Programa de vacunacions
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears
Conselleria de Salut
Falsas creencias sobre las vacunas
ScienceDirect - ELSEVIER
Vacunas.org
Asociación Española de Vacunología