Torna

Observatori Balear d'Úlceres per Pressió

GAUPP, Grup Assessor en Úlceres per Pressió

Què és l’Observatori?

 

L’Observatori és una plataforma de difusió de la informació científica rellevant sobre la prevenció i el tractament de les úlceres per pressió que pugui ser d’interès per als professionals i per a la població.

Objectius
L’Observatori té com a objectius principals difondre informació científica rellevant i sobre la prevenció i el tractament de les úlceres per pressió i afavorir l’intercanvi de coneixements i d’experiències sobre la matèria. Aquests objectius es concreten en les actuacions següents:

  • Divulgar tots els documents, les activitats formatives i els projectes del GAUPP.
  • Contribuir a difondre articles científics, guies de pràctica clínica i altres productes científics que es considerin d’interès.
  • Difondre les recomanacions essencials per reduir la incidència i la prevalença de les úlceres per pressió.
  • Aportar informació sobre fonts d’informació fiables disponibles a Internet.
  • Identificar les fonts d’informació fiables disponibles a Internet.
  • Donar a conèixer les activitats formatives i altres esdeveniments que es duen a  terme en els àmbits autonòmic, estatal i internacional.
  • Proporcionar un instrument de participació dels professionals i de la població per assegurar la millora continuada de l’Observatori.

Metodologia de treball
La metodologia de treball es concreta en les tasques següents:
•    Recerca permanent i selecció de fonts d’informació.
•    Revisió sistemàtica de les fonts de informació.
•    Selecció de la informació rellevant.
•    Elaboració de resums de la informació seleccionada.
•    Lectura i anàlisi de tots els membres del GAUPP —individualment i en sessió plenària— de cada informació seleccionada.
•    Selecció de la informació que s’ha de publicar, per consens de tots els membres del GAUPP assistents a la reunió.
•    Inclusió de la informació a l’Observatori.