Torna

Observatori Balear d'Úlceres per Pressió

practicaBasadaEvidencia.jpg

 

La importància de la seguretat del pacient i de les úlceres per pressió com un indicador de la qualitat de les cures justifica aquest apartat, que conté informació sobre les guies clíniques disponibles i altres productes basats en l’evidència.