Volver

Transporte Marítimo

Normativa 

 

-Decret 43/2008, d'11 d'abril, regulador de la bonificació a les tarifes
dels serveis regulars de transport marítim interinsular per als residents a
la comunitat autònoma de les Illes Balears

RESIDENTS -DECRET 43-2008.pdf

-Decret 42/2008, d'11 d'abril, regulador de la bonificació a les tarifes
dels serveis regulars de transport marítim entre les illes d’Eivissa i
Formentera per als residents a l’illa de Formentera
RESIDENTS FORM-DECRET 42-2008.pdf

-Decret 22/2009, de 20 de març, pel qual es modifica el Decret
42/2008, d'11 d'abril, pel qual es regula la bonificació en les tarifes
dels serveis regulars de transport marítim entre les illes
d'Eivissa i Formentera per als residents a l'illa de Formentera
RESIDENTS FORM-DECRET 22-2009.pdf