Torna

Eleccions sindicals

 PERSONAL LABORAL 

INSTRUCCIONS

- Aquests formularis s'han d'omplir per triplicat:

  • Exemplar per a l'Administració
  • Exemplar per al qui ho presenta
  • Exemplar per a l'empresa

- Les àrees tramades no s'han d'omplir.

 

Models comuns

PDF Model 1. Elecciones sindicales / Preaviso de celebración de elecciones (BILINGÜE) (763Kb)

PDF Model 5. Elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa / Presentación de candidaturas (BILINGÜE) (256Kb)

PDF Annex al Model 7. Elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa / Datos referidos al proceso electoral: a cumplimentar por las mesas electorales (BILINGÜE) (370Kb)

PDF Model 8 Elecciones sindicales / Censo laboral / Trabajadores que tengan contrato superior a un año (BILINGÜE) (258Kb)

PDF Model 9. Elecciones sindicales / Censo laboral / Trabajadores que tengan contrato inferior a un año (BILINGÜE) (265Kb)

Delegats de personal

PDF Model 2. Acta de escrutinio de elecciones para delegados de personal (conclusión) (BILINGÜE) (1397Kb)

PDF Model 3. Elecciones sindicales / Acta de constitución de la mesa electoral (BILINGÜE) (632Kb)

PDF Model 4. Elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa / Acta de escrutinio de delegados de personal (BILINGÜE) (683Kb)

PDF Model 6. Certificado de la mesa electoral sobre resultado de las elecciones (BILINGÜE) (491Kb)  

Comités d'empresa

PDF Model 7. Elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa / Acta global de escrutinio para miembros de comité de empresa (conclusión) (BILINGÜE) (1477Kb)

PDF Annex al Model 7. Elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa / Datos referidos al proceso electoral: a cumplimentar por las mesas electorales (BILINGÜE) (370Kb)

PDF Model 10. Elecciones sindicales (BILINGÜE) (622Kb)

PDF Model 11. Elecciones sindicales / Acta de escrutinio de miembros de comités de empresa (BILINGÜE) (622Kb)

PDF Model 12. Elecciones sindicales / Acta de escrutinio de miembros de comités de empresa (BILINGÜE) (646Kb)

PDF Model 13. Elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa / Acta de escrutinio de miembros de comités de empresa (conclusión) (BILINGÜE) (584Kb)

PDF Model 14. Elecciones sindicales / Acta global de escrutinio de miembros de comités de empresa (BILINGÜE) (636Kb)

PDF Model 15. Elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa / Acta global de escrutinio de miembros de comités de empresa (continuación) (BILINGÜE) (657Kb)