Torna

Eleccions sindicals

 PERSONAL FUNCIONARI

 

INSTRUCCIONS

- Aquests formularis s'han d'omplir per triplicat:

  1. Exemplar per a l'Administració
  2. Exemplar per al qui ho presenta
  3. Exemplar per a l'empresa

- Les àrees tramades no s'han d'omplir.

 

Models comuns

PDF Model 1. Comunicación de celebración de elecciones (BILINGÜE) (434Kb)
PDF Model 2.1. Lista de electores (BILINGÜE) (320Kb)
PDF Model 2.2. Lista de electores (continuación) (BILINGÜE) (224Kb)
PDF Model 4.1. Presentación de candidaturas (BILINGÜE) (339Kb)
PDF Model 4.2. Presentación de candidaturas (BILINGÜE) (466Kb)
PDF Model 5. Proclamación de candidaturas (BILINGÜE) (225Kb)

 

  

Delegats

PDFModel 3.1. Acta de constitución de la mesa electoral (BILINGÜE) (416Kb)
PDFModel 3.2. Acta de constitución de la mesa electoral. Incidencias (BILINGÜE) (295Kb)
PDFModel 6.1. Datos de la votación (BILINGÜE) (403Kb)
PDFModel 6.2. Datos de los candidatos elegidos (BILINGÜE) (461Kb)
PDFModel 6.3. Datos de los candidatos elegidos. Incidencias (BILINGÜE) (160Kb)
PDFModel 10. Certificado de resultados electorales (BILINGÜE) (728Kb)

 

Juntes de Personal

PDFModel 3.1. Acta de constitución de la mesa electoral (BILINGÜE) (416Kb)
PDFModel 3.2. Acta de constitución de la mesa electoral. Incidencias (BILINGÜE) (295Kb)
PDFModel 7.1. Acta parcial de escrutinio para juntas de personal (BILINGÜE) (198Kb)
PDFModel 7.2. Candidaturas (BILINGÜE) (248Kb)
PDFModel 7.3. Datos de les candidatos elegidos. Incidencias (BILINGÜE) (231Kb)

20141023121515456.pdfModel 8. Acta global d'escrutini (BILINGÜE) (262Kb)
PDFModel 10. Certificado de resultados electorales (BILINGÜE) (728Kb)