Torna

Portal de Salut

 

Salut pública i participació

 
Seguretat alimentària i nutrició VIH-Sida i infeccions de transmissió sexual
Consells de salut Coordinació estratègica de càncer
Tabaquisme Detecció precoç de càncer de mama
Vacunacions Detecció precoç de càncer de còlon i recte
Drogodependències i altres addiccions Salut ambiental
Epidemiologia Salut i gènere
Laboratori de salut pública Alimentació saludable i vida activa
Guia d'associacions de salut Consulta Preliminar al Mercat
Salut sexual Promoció de la salut
Centres educatius promotors de salut    

NOVETATS
 
Sessions formatives per al personal sanitari de medicina i infermeria dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (2a edició)
Calendari de sessions i inscripció aquí