Torna

Coordinació estratègia de càncer

Coordinació de l'Estratègia de Càncer

El càncer representa un dels problemes de salut més grans en els països desenvolupats.

La tendència en els darrers anys mostra un augment de la incidència del càncer i una disminució de la mortalitat en ambdós sexes i per a la majoria dels tumors.
Aquests dos factors junts impliquen un increment en les taxes de prevalença i de supervivents a llarg termini del càncer.
Un alt percentatge dels casos de càncer és evitable, i és possible reduir i controlar el càncer aplicant estratègies basades en l’evidència científica destinades a la prevenció de la malaltia. S'estima que més del 30 % de les defuncions per càncer es podrien evitar modificant o evitant els principals factors de risc.
Fins fa poc, l'atenció al càncer s'ha centrat, sobretot, en intervencions altament tecnològiques enfocades a la malaltia, amb vista a millorar la supervivència.
Ara es posa un èmfasi cada vegada major en l'abordatge preventiu, el diagnòstic precoç, la cura del llarg supervivent i l'atenció al final de la vida

L’Estratègia en càncer del Sistema Nacional de Salut (SNS) té per missió establir els objectius prioritaris acceptats d’acord comú per a tot el sistema sanitari del nostre país. El Consell Interterritorial de Salut la va aprovar el mes de març de 2003 i, posteriorment, s’ha revisat els anys 2009 i 2016.
A les Illes Balears, el 2008 es va crear un grup tècnic multidisciplinari amb professionals de les diferents disciplines relacionades amb el càncer; no obstant això, mancava de la infraestructura necessària per coordinar i impulsar totes les accions que promou l’Estratègia.

En 2016, la Direcció General de Salut Pública i Participació creà la Coordinació de l’Estratègia de Càncer de les Illes Balears.


incidencia cancer

4 de febrer. Dia mundial contra el càncer #PrevencióCàncer

L'atenció al càncer s'ha centrat principalment en intervencions dirigides a curar la malaltia per millorar la supervivència. Actualment tots els organismes oficials aposten per prioritzar la prevenció i el diagnòstic precoç. La Direcció General de Salut Pública i Participació es suma a la divulgació del Codi Europeu Contra el Càncer per informar, sensibilitzar i promocionar les mesures que han demostrat ser eficaços per prevenir o disminuir el risc de patir càncer.

go.gif Veure el codiincidencia cancer

Jornada divulgativa sobre el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte

En el marc de l'estratègia de detecció precoç del càncer de còlon i recte i tenint en compte que el proper 31 de març se celebra, com cada any, el dia mundial d'aquesta patologia, es té previst fer una jornada divulgativa el proper dia 13 de març a les 19 h a la sala d'actes de l'Hospital d'Inca.

Aquesta jornada va adreçada a professionals i població en general. En ella s'explicaran tant l'estratègia seguida en el Programa com els resultats obtinguts en les últimes rondes de cribratge.

go.gif Veure cartell de la jornada


incidencia cancer La incidencia de cáncer aumenta en España pero también lo hacen las tasas de supervivencia

go.gif Llegir notícia


Protecció solar El futur dels registres poblacionals de càncer

go.gif Llegir notícia

 


Protecció solar La Direcció General de Salut Pública i Participació recorda les recomanacions gaudir del sol sense riscos

go.gif Llegir notícia

lazo_pdf.gif Cartell de recomanacions

 

 


El consum de tabac és la principal causa del càncer

sense tabacEl consum de tabac és la principal causa del càncer El 16% dels càncers que es detectan a les dones i el 37% als homes estan relacionats amb el consum de tabac (Registre de Càncer de Mallorca)

go.gif Més informació aquí

 


L'aecc de Balears convoca unes ajudes a projectes de recerca en càncer

aeccUna de les accions estratègiques de l'aecc és promoure la investigació científica, per aquest motiu la Junta Provincial de Balears convoca aquests ajuts amb la finalitat de concedir ajuda financera a projectes en recerca en càncer.

go.gif Més informació aquí


Enllaços relacionats

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

International Agency for Research on Cancer - World Health Organization

Red Española de Registros de Cáncer

Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears

INFOCARQUIM (INFOrmación sobre CARcinógenos QUÍMicos)

 

Programes

 
 
Somriures sense fum