Torna

PADIB

TRIA TRIAR!!

És el nom del projecte de Prevenció del consum problemàtic de les drogues a l’entorn Universitari que des del PADIB es posa en marxa amb la  col·laboració de l’Oficina d’Universitat Saludable  de l’UIB.

L’objectiu general és crear una major consciencia de la problemàtica associada a les addiccions, prevenir l’abús de drogues, contribuir a reduir els riscos associats del consum, promoure estils de vida saludables i conductes sexuals segures entre el col·lectiu estudiantil universitari.

El projecte basa les seves accions en una metodologia participativa sota l’enfocament “d’aprenentatge entre iguals”, on un grup d’estudiants rebran formació, coneixements i habilitats, que transmetran a la resta de companys, mitjançant la ideació de campanyes preventives, elaboració de materials i execució d’activitats. D’aquesta forma, les activitats desenvolupades estan molt adaptades al context i als subjectes a qui van destinades.