Torna

PADIB

Què prenen els joves?

*informació complementària a http://families-info.com

L’ALCOHOL, el TABAC i el CÀNNABIS són les drogues que més percentatge de consum tenen entre el jovent, però hi ha altres drogues que també circulen al seu voltant. Què comenten els joves pel que fa al seu consum? A la gràfica següent es pot veure el percentatge de consumidors de diferents drogues en el darrer any a Espanya en joves de 14-18 d’ensenyament secundari enquestats:

 

Imatges d’algunes d’aquestes drogues


Alcohol

Tabac

Cànnabis

Hipnosedants

Cocaïna

La percepció de risc de consum, és a dir, la percepció de perillositat que el jovent veu sobre el consum de determinades drogues pot frenar que vulguin consumir aquestes substàncies. Segons els darrers estudis, els estudiants d’entre 14 i 18 anys perceben l’alcohol com la substància menys perillosa i consideren que el tabac és més perillós que el cànnabis. Així mateix, creuen que pot provocar conseqüències greus el consum habitual de substàncies com l’heroïna, la cocaïna o l’èxtasi o prendre 5 o 6 copes el cap de setmana.

A més d’aquestes drogues més conegudes, s’ha d’anar alerta amb un altre tipus de substàncies que, si bé encara es tracta d’un fenomen minoritari a Espanya, poden suposar una amenaça per a la salut pública. Són les anomenades “noves substàncies psicoactives o drogues emergents”.

SPICE, GHB, KETAMINA, METANFETAMINA, LEGAL HIGHS...

Consumir diferents substàncies o combinar drogues (policonsum), beure molt en poc temps (beure de forma intensiva) són algunes de les formes de consum que fa part del jovent i que, potser sense ser conscients realment dels efectes, els posen en situacions de risc greu per a la seva salut.

Fonts consultades:

*OBSERVATORI AUTONÒMIC DE DROGUES. http://www.caib.es/sites/padib/ca/observatori_autonomic_de_drogues/
*Las nuevas sustancias psicoactivas. Un reto para la salud pública. Ministeri de Sanitat i ADES.
http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/publica/pdf/Nuevas_sustancias_espanol.pdf
* Govern de La Rioja. Web Infodrogas. http://www.infodrogas.org/inf-drogas/ique-son-las-drogas?start=3
* National Institut on Drug Abuse. NIDA. http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/spice-synthetic-marijuana

Font imatges:

*Google (recerca avançada, etiquetades per reutilització no comercial amb modificacions).
*Pixabay