Torna

PADIB

Què diu la llei?

*informació complementària a http://families-info.com
    
A les Illes Balears, la Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears, parla de les mesures relatives (de les mesures generals de prevenció, de mesures especials de prevenció i control del consum de tabac, de les actuacions sobre el joc patològic, de les actuacions sobre altres drogues i altres addiccions, de l’atenció a les persones amb addiccions, de la recerca i la formació), l’organització i les competències de les administracions públiques i els instruments de planificació i participació, entre d’altres.


A més d’aquesta Llei, n’hi ha d’altres que en el seu articulat preveuen normativa relacionada amb les drogues: Llei de l’esport, Llei d’activitats, Llei de comerç, Llei integral de l’atenció i drets de la infància i l’adolescència ...

Per a més informació, es pot sol•licitar des de l’apartat de contacte d’aquesta web.

Font imatges:
*Google (recerca avançada, etiquetades per reutilització no comercial amb modificacions).