Torna

PADIB

Observatori autonòmic de drogues

Documents
   
Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives (RASUPSI). Resultats de 2020
Indicador d’admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives. Resultats de 2020
lazo_pdf.gif Indicador d’admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives a les Illes Balears. Resultats de l’any 2019
lazo_pdf.gif Noves substàncies psicoactives a les Illes Balears. Memòria 2020
lazo_pdf.gif Indicador d’admissions a tractament per addiccions comportamentals a les Illes Balears. Resultats de l’any 2020
lazo_pdf.gif Indicador d’urgències hospitalàries relacionades amb el consum de substàncies psicoactives. Informe 2019
lazo_pdf.gif Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives (RASUPSI). Resultats de 2019
lazo_pdf.gif Noves substàncies psicoactives a les Illes Balears - Memòria 2019
lazo_pdf.gif Noves substàncies psicoactives a les Illes Balears - Memòria 2018
lazo_pdf.gif Indicador d’admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives a les Illes Balears. Resultats de l’any 2018
lazo_pdf.gif Indicador d’admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives a les Illes Balears. Resultats de l'any 2017
lazo_pdf.gif Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives. Resultats de l'any 2018
lazo_pdf.gif Indicador d’urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives. Resultats de l’any 2017
lazo_pdf.gif Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives. Resultats de l'any 2018
lazo_pdf.gif Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives (RASUPSI). Resultats de l’any 2017
lazo_pdf.gif Noves substàncies psicoactives a les Illes Balears - Memòria de 2017
lazo_pdf.gif Indicador d’urgències hospitalàries en consumidors de substancies psicoactives. Resultats de l’any 2016.
lazo_pdf.gif Indicador d’admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives a les Illes Balears. Resultats de l’any 2016.
lazo_pdf.gif Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives (RASUPSI). Resultats de l’any 2016 i comparativa des de l’any 2012.
lazo_pdf.gif Noves substàncies psicoactives a les Illes Balears - Memòria de 2015 i 2016
go.gif Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Addicció a Drogues - Informes 2007-2011
   
Enquestes autonòmiques
ILLES BALEARS
Enquesta sobre alcohol i drogues a les Illes Balears

ILLES BALEARS
Enquesta autonòmica sobre l'ús de drogues en alumnes d'ensenyament secundari

ILLES BALEARS
Enquesta sobre alcohol i drogues a les Illes BalearsEnquestes nacionals
ESTATAL
Enquesta sobre alcohol i altres adiccions a Espanya

ESTATAL
Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya

ESTATAL
Enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari a Espanya

ESTATAL
Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya


ESTATAL
Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya
Enllaços
   
Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT)
   
Informació relacionada
   

Estudi sobre consum de drogues en la població escolar d'Eivissa 2018

Estudi sobre consum de drogues en edat escolar a la illa d'Eivissa, elaborat pel Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (CEPCA)

lazo_pdf.gif  Veure document