Torna

PADIB

Com ha d'actuar la família?

*informació complementària a http://families-info.com

FamiliesLa importància de l’ambient familiar, com a determinants de l’ajustament psicològic i social dels infants, està reconeguda àmpliament pels especialistes.

La família és la primera xarxa de protecció de la persona i proporciona relacions d’afecte, de suport i possibilita que l’infant interioritzi pautes culturals, valors i actituds per compartir en el marc familiar.

 

 

Algunes recomanacions:

-Propiciar una bona comunicació amb els infants, intentant crear espais i moments idonis per poder parlar de diferents temes. Escolta el que et diuen. En cas de visions enfrontades procura argumentar i raonar les postures. L’adolescència és una etapa de canvis personals que poden crear tensions familiars; cal procurar entendre en quin moment es troben, això facilitarà que es puguin abordar els temes que els preocupen.

-Intentar potenciar l’autonomia, el sentit crític, la reflexió i la presa de decisions en el seu dia a dia.  Afavorir l’autonomia no significa que tot estigui permès, és important des de petits establir normes i límits en les seves actuacions i comportaments.

-Ensenyar a valorar la seva individualitat, a decidir per ells mateixos i que puguin preveure i reflexionar sobre com han d’actuar en situacions que pugui ser difícils per a ells en enfrontar-se al grup d’amics.

-Ser model per als infants, el teu posicionament i estil de vida, la transmissió de valors, les actituds de la família davant el consum de drogues...són aspectes molt importants.


Fonts consultades:

http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/que_podeu_fer_per_prevenir/faq/
http://www.hablemosdedrogas.org/es/guia-familias-capitulo-3

Font d’imatges:

*Google (recerca avançada, etiquetades per reutilització no comercial amb modificacions).