Torna

Observatori de la Infància i l'Adolescencia de les Illes Balears

Aquest òrgan té com finalitat contribuir al benestar, promoció, protecció i defensa de persones menors d'edat que conviuen a la nostra societat. Es tracta d'enfortir les capacitats de les institucions de manera que es formulin i implementin polítiques respecte a la infància i l'adolescència i augmentar el coneixement de les necessitats que a hores d'ara tenen les persones menors d'edat.

 

Concretament els objectius són els següents:

 

a) Desenvolupar activitats d'investigació, estudi i anàlisi tècnica de les matèries relacionades amb l'atenció i els drets de les persones menors d'edat.

 

b) Contribuir al foment i al respecte dels drets reconeguts a les persones menors d'edat per l'ordenament jurídic intern i per les normes internacionals, i vetllar perquè l'exercici dels esmentats drets estigui garantit.

 

c) Establir un sistema d'informació que permeti conèixer i fer el seguiment del grau de satisfacció de les necessitats de les persones menors d'edat en les Illes Balears.

 

d) Promoure la col·laboració i la coordinació entre les diferents administracions i institucions públiques i privades que desenvolupen activitats a favor de la infància i l'adolescència.