IniciFinances del sector públic

Finances del sector públic

 CATALÀ\CASTELLANO

Llistat d'organismes

La composició del sector públic depenent segons criteri SEC comunicada per la IGAE, a desembre de 2022 es la següent:

 

Organismes Autònoms Administratius: 

 • ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
 • INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LAS ILLES BALEARS (IBESTAT)
 • SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB SALUT)

Organismes Autònoms:

 • AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS
 • INSTITUT BALEAR DE LA DONA (IBDONA)
 • INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL)
 • SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
 • AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATIB)


Ens públics

 • ENS PÚBLIC RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS 

Entitats Públiques Empresarials: 

 • AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA)
 • AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (AETIB)
 • ENS DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS (ERIBA)
 • ENTITAT PÚBL. EMPR. DE TELECOMUNIC. I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (IBETEC)
 • ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB)
 • FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
 • GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS (GEIBSA) (pendent extinció GEIBSAU)
 • GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE LES IB
 • INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT  (IB-Jove)
 • INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)
 • INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA
 • INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)
 • INSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS (IBISEC)
 • INSTITUT DE LA LLENGUA I CULTURA DE LES IB  (ILLENC)
 • INSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS (ICIB)
 • INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (IDI)
 • SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (SITIBSA)
 • IRFAP   (Antic SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA) )
 • SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

Universitat: 

 • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 

Societats mercantils públiques: 

 • GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, SA (GEIBSAU) (en dissolució)
 • GESTIÓ URBANÍSTICA DE BALEARS, SA (GESTUR)

Fundacions:

 • FUNDACIÓ BIT (FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA) 
 • FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS
 • FUNDACIÓ CÀTEDRA IBEROAMERICANA A LA UIB (en dissolució)
 • FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES I.B. (RESIDÈNCIA JOAN CRESPÍ) (FASD)
 • FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES I.B. RAMON LLULL 
 • FUNDACIÓ PER ALS ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA I ARTS ESCÉNIQUES DE LES ILLES BALEARS
 • FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL
 • FUNDACIÓ PER A L’ESPORT BALEAR
 • FUNDACIÓ ROBERT GRAVES
 • FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER
 • FUNDACIÓ ES BALUARD- MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
 • FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS
 • FUNDACIÓ DEL MUSEU I CENTRE CULTURAL DE FORMENTERA
 • FUNDACIÓ SANTUARI DE LLUC
 • FUNDACIÓ JUEGOS MUNDIALES UNIVER. UNIVERSIADA- PALMA 1999
 • FUNDACIO ESTUDIS X EIVISSA (en procés dissolució)

Consorcis: 

 • CONSORCI CENTRE BALEARS EUROPA (CBE)
 • CONSORCI D’AIGÜES DE LES ILLES BALEARS
 • CONSORCI AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB)
 • CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS
 • CONSORCI TRANSPORTS DE MALLORCA
 • CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
 • CONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (en procés dissolució)
 • CONSORCI DESENVOLUPAMENT ACTUACIONS MILLORA I CONSTRUCCIÓ INFRASTRUCTURES PALMANYOLA
 • CONSORCI APROP (PROTECCIÓ I ACOLLIDA PERSONES DISMINUIDES FÍSIQUES PROFUNDES)
 • CONSORCI PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FAUNA DE LES ILLES BALEARS (COFIB)
 • CONSORCI PENYA-SEGATS DEL PORT DE MAÓ