IniciFinances del sector públic

Finances del sector públic

 CATALÀ\CASTELLANO

Emissió d'obligacións 2019  400.000.000 € venciment 2018 (ES0001348244)

 

linea

Emissió de Deute Públic 2019

L’any 2019 la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha tornat als mercats amb una emissió d’obligacions, mitjançant una col·locació pública no assegurada, per un import nominal de 400.000.000 d’euros, amb desembors el 19 de febrer de 2019 i venciment el 21 de novembre de 2028, un cupó anual de l’1,549% a pagar els dies 21 de novembre de cada any fins al venciment, començant el primer el 21 de novembre de 2019 (cupó curt). Les condicions de la emissió s'estableixen a la Resolució de 12 de febrer de 2019 (BOIB núm. 021 de 16 de febrer de 2019).

Bankia, SA,  BBVA,SA,  Caixabank, SA i HSBC France, sucursal en Espanya han actuat com entitats col·locadores, i BBVA, SA. d’entitat directora i coordinadora global.

Els resultats finals de l’adjudicació mostren una col·locació del 56% entre inversors internacionals i un 44% domèstics (Espanya), amb bona presència d’inversors institucionals (com bancs centrals) fet que posa de manifest la credibilitat i  confiança en les Illes Balears i el missatge de qualitat creditícia que es transmet als mercats.

 

Deal review:

Presentació inversors

Nota de premsa Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques