IniciFinances del sector públic

Enllaços

Finances del sector públic

Descripció de l'emissió 
Nominal 30.000.000 €
Codi ISIN ES0001348202
Venciment 25/05/2023
Data d'emissió 25/05/2011
Entitats col·locadores BBVA
Entitat directora BBVA
Assegurament
Informació sobre cupons i amortització 
Tipus d'amortització Bullet
Tipus de cupó Variable
Cupó 3,75% + Diferencial vinculat a inflació
Pagament Anual
Primer cupó 25/05/2012
Darrer cupó 25/05/2023
Convenció de mercat 
Base Act/Act
Calendari Target2
Càlcul de cupó Unadjusted
Pagament de cupó Modified Following Business Day
Link BOIB: http://boib.caib.es/pdf/2011072/mp74.pdf