IniciFinances del sector públic

Finances del sector públic

 

Tornar Deute sobre el PIBlinea

 

Dades de deute sobre el PIB publicades pel Banc d'Espanya calculades segons el PDE (protocol de dèficit excessiu).

 

Quadre 13.10 Estadístiques del Banc d'Espanya (pdf)PDF

Quadre 13.10 Estadístiques del Banc d'Espanya (csv) Arxiu de text

Quadre 13.10 Estadístiques del Banc d'Espanya (xlsx) Fulla de Càlcul