Torna

Servei de Finançament

Finançament sanitari


Aquest web està coordinat pel Servei de Finançament i Seguiment d'Inversions, a través del qual nosaltres volem:

  • Posar a l’abast de tothom la documentació, els conceptes, els documents, la normativa, els acords, les dades, les variables, els indicadors, les estadístiques, els informes, i altres materials d’interès relacionats directament amb el finançament de la sanitat de les Illes Balears, d’acord amb uns principis bàsics de transparència i de millora contínua, amb el límit que ens marquen els recursos humans i tècnics disponibles.
  • Rebre i incorporar de manera transparent les vostres aportacions de caràcter tècnic en qualsevol dels apartats, a fi de promoure la millora de la gestió del coneixement i la informació en la matèria.

 Si teniu propostes, aportacions i suggeriments, contactau amb nosaltres a través d'aquest formulari

 

INFORMACIONS DESTACADES
go.gif Aprovació per part del Consell de Ministres dels criteris de distribució per a 2018, del Fons procedents de bens decomissats per tràfic il·lícit de drogues i altres delictes relacionat
Publicació de l'Acord de la direcció general del Institu Nacional de la Seguretat Social pel qual s'aprova la liquidació resultant de la consecució d'objectius en el control de la incapacitat temporal durant 2016 i estableix l'import de la bestreta a compte per 2017
Publicació dels models de certificat econòmic i de memòria d'activitats per a justificar els fons de 2017 pel desenvolupament de la vigilància en salut, pel finançament d'estratègies en front a malalties rares i pel desenvolupament i millora del sistema d'informació sanitària.
 Publicació del document del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de data 08.11.2017 del fons pel finançament del programa de reassentament i reubicació de refugiats
Publicació dels documents del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de data 08.11.2017 dels fons per reforçar la vigilància epidemiològica per a estratègies en malalties rares i pel desenvolupament de Sistemes d'Informació
 Actualització dels indicadors sobre la compensació per desplaçats i publicació de nova documentació sobre la matèria