Torna

Servei de Finançament

Estratègia de Drogues i Altres Addiccions


 
descarga-pdf.gif Fitxa descriptiva del fons

 

2020
descarga-pdf.gif Criteris de distribució per 2020 dels Fons de Bens Decomissats de Tràfic de Drogues. Referència del Consell de Ministres de 18 de febrer de 2020

 

2019
descarga-pdf.gif Aprovació per Consell de Ministres del finançament per programes autonòmics. 2 d’agost de 2019
descarga-pdf.gif Import aprovat 2019. Certificat de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de 19.06.2019
descarga-pdf.gif Criteris de distribució 2019 pels Programes Autonòmics. Ple de la Conferència Sectorial del Pla Nacional sobre Drogues de 12.06.2019

 

2018
descarga-pdf.gif Conveni Específic 2018. BOE núm. 314 de 29 de desembre de 2018
descarga-pdf.gif Criteris de distribució per 2019 dels Fons de Bens Decomissats de Tràfic de Drogues. Referència del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2018
descarga-pdf.gif Criteris de distribució 2018 pels Programes Autonòmics. Referència del Consell de Ministres d’11 d’octubre de 2018
descarga-pdf.gif Criteris de distribució 2018 dels Fons de Bens Decomissats de Tràfic de Drogues. Referència del Consell de Ministres de 9 de febrer de 2018
descarga-pdf.gif Conveni Específic 2017. BOE núm. 35 de 8 de febrer de 2018

 

2017
descarga-pdf.gif Criteris de distribució 2017 pels Programes Autonòmics. Referència del Consell de Ministres de 8 de setembre de 2017
descarga-pdf.gif Criteris de distribució 2017 dels Fons de Bens Decomissats de Tràfic de Drogues. Referència del Consell de Ministres de 3 de febrer de 2017

 

2016
descarga-pdf.gif Conveni Específic 2016. BOE núm. 234 de 18 de setembre de 2016
descarga-pdf.gif Conveni Específic 2015. BOE num. 9 d'11 de gener de 2016
descarga-pdf.gif Criteris de Distribució 2016 pel Programa Autonòmics. Referència del Consell de Ministres de 17 de juny de 2016
descarga-pdf.gif Distribució de crèdits 2016 entre les CC.AA. Conferència Sectorial del Pla de Nacional de Drogues de 14 d'abril de 2016

 

2015
descarga-pdf.gif Criteris de distribució 2016 dels Fons de Bens Decomissats de Tràfic de Drogues. Referència del Consell de Minitres d'11 de desembre de 2015
descarga-pdf.gif Criteris de Distribució 2015 pels Programes Autonòmics. Referència del Consell de Ministres de 3 de juliol de 2015
descarga-pdf.gif Criteris de distribució 2015 dels Fons de Bens Decomissats de Tràfic de Drogues. Referència del Consell de Ministres de 16 de gener de 2015

 

2014
descarga-pdf.gif Conveni Específic. BOE núm. 8 de 9 de gener de 2015
descarga-pdf.gif Criteris de distribució 2014 pels Programes Autonòmics. Referència del Consell de Ministres de 25 juliol de 2014
descarga-pdf.gif Criteris de distribució 2014 dels Fons de Bens Decomissats de Tràfic de Drogues. Referència del Consell de Ministres de 21 de febrer de 2014